หน้าหลักกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมาชิกปัจจุบัน แจ้งชื่อและรหัสผ่าน
Username : 
Password : 
 
ลืมรหัสผ่านของท่าน คลิกที่นี่ !

ตรวจสอบหนังสือรับรอง/
รับรองสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
ขอต้อนรับเข้าสู่บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

               การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารผ่านธนาคาร (e-Certificate) 
เป็นการดำเนินงานโครงการโดยความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและธนาคารพาณิชย์ 
ด้วยการนำเทคโนโลยี  "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" หรือ  "Electronic Signature" มาใช้ในการออกหนังสือ
รับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการบริการภาครัฐที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว 
และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ดังนั้น หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
จึงเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ

             ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (บางสาขา) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะสาขารัชโยธิน) ธนาคารธนชาตและ
ธนาคารมิซูโฮ ทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0 2547 4367,
0 2547 4387 
หรือ e-Mail : ecertificate@dbd.go.th


 
คำแนะนำการใช้งาน
1. ติดตั้ง Adobe Reader - Download ที่นี่
* สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก *
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานการตั้งค่า IE
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
Download คู่มือการตั้งค่า ที่นี่

 
 หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานควรต้องใช้โปรแกรม Office 2003, IE 6 และ WindowsXP ขึ้นไป