หน้าหลักกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมาชิกปัจจุบัน แจ้งชื่อและรหัสผ่าน
Username : 
Password : 
 
ลืมรหัสผ่านของท่าน คลิกที่นี่ !

ตรวจสอบหนังสือรับรอง/
รับรองสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
ขอต้อนรับเข้าสู่บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                   

           บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารผ่านธนาคาร (e-Certificate)     ผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (บางสาขา) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะสาขารัชโยธิน) ธนาคารธนชาต และธนาคารมิซูโฮ
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4367, 0 2547 4387 หรือ e-Mail : ecertificate@dbd.go.th


          
บริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และถ่ายเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th (e-Service) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS พนักงานส่งเอกสาร (Delivery) หรือรับด้วยตนเอง
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูล e-Service กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5994, 0 2547 5160 หรือ e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th


 
คำแนะนำการใช้งาน
1. ติดตั้ง Adobe Reader - Download ที่นี่
* สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก *
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานการตั้งค่า IE
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
Download คู่มือการตั้งค่า ที่นี่

 
 หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานควรต้องใช้โปรแกรม Office 2003, IE 6 และ WindowsXP ขึ้นไป